Banner Viadrina
Wortmarke_jura_prawo_quer_web ©EUV - Firma Giraffe

Deutsch-Polnisches Jura-
studium | Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze


FAQ

flag-germany ©royalty free 4vector.com  FAQ

Z pytaniami dotyczącymi kursu oraz procesu rekrutacyjnego, prosimy zwracać się na adres college@europa-uni.de. Z kolei pytania dotyczące samych Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych, prosimy kierować na adres gplaw@europa-uni.de.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zebraliśmy w naszym FAQ.

Koszty programu pokrywa Uniwersytet Europejski Viadrina. W związku z tym liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Uczestnicy sami ponoszą koszty noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość zakwaterowania w polskich akademikach po cenach studenckich.

Jedynie w przypadku Viadrina College Sprachkurs (kursu rocznego) uczestnicy po dostaniu się na kurs zostają zapisani na uczelnię, otrzymując na czas jego trwania status tzw. studentów collegowych. W związku z tym niezbędne jest wniesienie przez uczestników opłaty semestralnej (ok. 300 euro). W zamian za to otrzymują oni następujące korzyści:

  • legitymację studencką Viadriny (uprawniającą do wyrobienia ISIC, dzięki której obywatel polski studiujący za granicą może korzystać ze zniżki 51% w PKP),
  • zniżki na stołówce studenckiej Viadriny,
  • swobodne korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej,
  • bilet semestralny, który pozwala podróżować za darmo komunikacją publiczną w całej Brandenburgii i Berlinie.

 

Podczas rekrutacji na kurs wymagane jest udowodnienie swojego poziomu językowego poprzez przedstawienie albo odpowiedniego certyfikatu językowego, albo pisemnego zaświadczenia o osiągniętym poziomie językowym, wystawionego przez szkołę lub szkołę językową, podpisanego przez nauczyciela języka niemieckiego lub dyrektora tej szkoły. Wzór tego zaświadczenia znajdziesz tutaj (po polsku oraz po niemiecku).

Jeśli przed rekrutacją na kurs chcesz na własną rękę sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego, możesz skorzystać z tego (niezobowiązującego) testu poziomującego.

W razie jeśli nie masz jeszcze swojego świadectwa maturalnego, prosimy o dostarczenie w ramach rekrutacji ostatniego świadectwa licealnego.

Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo oraz polski dowód osobisty, to jest to wystarczające. Jeśli nie masz polskiego dokumentu tożsamości, prosimy o kontakt na adres college@europa-uni.de.

Kandydatki i kandydatów z maturą międzynarodową (IB, International Baccalaureate) oraz absolwentki i absolwentów szkół innych niż Licea Ogólnokształcące prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Panią Karoliną Ochniowską - ochniowska@europa-uni.de.

Viadrina Law Track:
Należy samodzielnie  zapisać się na studia w przewidzianym na to terminie rekrutacji.

Viadrina College Sprachkurs:
Nic nie musisz robić. Viadrina College zapisze Cię bezpośrednio na studia.

logo_instagram_43x43 ©https://en.instagram-brand.com  tik-tok-logo-33090 ©tiktok