Banner Viadrina
Wortmarke_jura_prawo_quer_web ©EUV - Firma Giraffe

Deutsch-Polnisches Jura-
studium | Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze


Przygotowanie językowe | Sprachliche Vorbereitung

flag-germany ©royalty free 4vector.com  Sprachliche Vorbereitung

Wymogi językowe

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze obejmują kierunki dwujęzyczne, co oznacza, że zajęcia od samego początku odbywają się zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Kandydatki i kandydaci na studia bez niemieckiego obywatelstwa muszą w związku z tym udowodnić swoje kompetencje językowe (poziom C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [ESOKJ]). Można to zrobić poprzez:

Chcesz studiować na naszym kierunku, ale nie masz wymaganego poziomu językowego ani certyfikatu? Mamy ofertę stworzoną właśnie dla Ciebie! W ramach Viadrina College oferujemy Tobie kompleksowe językowe i metodyczne przygotowanie do studiów.

Nasz program adresowany jest do osób zainteresowanych Polsko-Niemieckimi Studiami Prawniczymi, które:

  • posiadają już świadectwo dojrzałości lub zdadzą maturę** najpóźniej w trakcie trwania rekrutacji na kursy,
  • ukończyły lub ukończą liceum ogólnokształcące** oraz
  • w ramach postępowania rekrutacyjnego osiągną poziom językowy B1 (Viadrina College Sprachkurs) albo B2/C1 (Viadrina Law Track) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

_____

* DSH = Deutsche Sprachprüfung für Hochschulstudierende – jego zdanie jest konieczne do rozpoczęcia studiów.
** Kandydatki i kandydatów z maturą międzynarodową (IB, International Baccalaureate) oraz absolwentki i absolwentów szkół innych niż Licea Ogólnokształcące prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Panią Karoliną Ochniowską - ochniowska@europa-uni.de.

Rekrutacja

Rekrutacja na oba programy trwa od 1 kwietnia do 1 czerwca.

Formularze rekrutacyjne: po angielsku | po niemiecku

W jaki sposób udowodnić mój poziom językowy podczas rekrutacji?
Podczas rekrutacji na kurs wymagane jest udowodnienie swojego poziomu językowego poprzez przedstawienie albo odpowiedniego certyfikatu językowego, albo pisemnego zaświadczenia o osiągniętym poziomie językowym, wystawionego przez szkołę lub szkołę językową, podpisanego przez nauczyciela języka niemieckiego lub dyrektora tej szkoły. Wzór tego zaświadczenia znajdziesz tutaj (po polsku oraz po niemiecku). Jeśli przed rekrutacją na kurs chcesz na własną rękę sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego, możesz skorzystać z tego (niezobowiązującego) testu poziomującego.

Nie mam jeszcze swojego świadectwa maturalnego. Co teraz?
W razie jeśli nie masz jeszcze swojego świadectwa maturalnego, prosimy o dostarczenie w ramach rekrutacji ostatniego świadectwa licealnego.

Nie posiadam paszportu. Czy muszę sobie wyrobić nowy?
Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo oraz polski dowód osobisty, to jest to wystarczające. Jeśli nie masz polskiego dokumentu tożsamości, prosimy o kontakt na adres college@europa-uni.de.

 

Po zakończeniu zapisów na kurs, Twój poziom językowy zostanie zweryfikowany w ramach testu poziomującego oraz rozmowy zapoznawczej. Wynik tego postępowania zadecyduje o dopuszczeniu do Viadrina Law Track albo do Viadrina College Sprachkurs. Czym one się od siebie różnią? Tłumaczy to schemat poniżej:

SprachlVorbereitung_pl ©EUV - Bartosz Jagura

Ile kosztuje kurs?
Koszty programu pokrywa Uniwersytet Europejski Viadrina. W związku z tym liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Uczestnicy sami ponoszą koszty noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość zakwaterowania w polskich akademikach po cenach studenckich.

Jedynie w przypadku kursu rocznego
 uczestnicy po dostaniu się na kurs zostają zapisani na uczelnię, otrzymując na czas jego trwania status tzw. studentów collegowych. W związku z tym niezbędne jest wniesienie przez uczestników opłaty semestralnej (ok. 330 euro). W zamian za to otrzymują oni następujące korzyści:
  • legitymację studencką Viadriny (uprawniającą do wyrobienia ISIC, dzięki której obywatel polski studiujący za granicą może korzystać ze zniżki 51% w PKP),
  • zniżki na stołówce studenckiej Viadriny,
  • swobodne korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej,
  • bilet semestralny, który pozwala podróżować za darmo komunikacją publiczną w całej Brandenburgii i Berlinie.

 

Pytania? Wątpliwości?

Z pytaniami dotyczącymi kursu oraz procesu rekrutacyjnego prosimy zwracać się na adres college@europa-uni.de. Z kolei pytania dotyczące samych Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych, prosimy kierować na adres gplaw@europa-uni.de. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszym FAQ.

zeitstrahl pl ©Maria Biedziack

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze - UAM & Viadrina
DPJ_Jagura ©Collegium Polonicum - Bartosz Jagura
Pola i Jan o swoich studiach
Video_DPJ ©Collegium Polonicum

logo_instagram_43x43 ©https://en.instagram-brand.com  tik-tok-logo-33090 ©tiktok