Banner Viadrina
Wortmarke_jura_prawo_quer_web ©EUV - Firma Giraffe

Deutsch-Polnisches Jura-
studium | Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze


Viadrina Intensive Track

flag-germany ©royalty free 4vector.com  deutsch

Cel programu

Logo_Viadrina_Intensive_Track_rgb ©EUV - Firma Giraffe Podczas naszych spotkań informacyjnych wielokrotnie spotykaliśmy się z zaangażowanymi osobami, które były bardzo zainteresowane podjęciem Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych, jednak ich poziom języka niemieckiego nie był niestety wystarczający, by podjąć studia na naszej uczelni. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, od tego roku akademickiego stwarzamy możliwość uczestnictwa w pilotażowym rocznym programie językowym i metodycznym – Viadrina Intensive Track.

Podobnie jak tzw. "klasy zerowe" w liceach dwujęzycznych, umożliwi on uczestnikom w relatywnie krótkim czasie podniesienie znajomości języka z poziomu B1 na C1 i tym samym podjęcie u nas studiów od kolejnego roku akademickiego.

Nasz program adresowany jest do osób zainteresowanych Polsko-Niemieckimi Studiami Prawniczymi, które

 • posiadają już świadectwo dojrzałości lub zdadzą maturę w czerwcu 2020 roku,
 • ukończyły lub ukończą liceum ogólnokształcące oraz
 • w znajomości języka niemieckiego osiągnęły poziom językowy B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i posiadają odpowiedni, potwierdzający to certyfikat* albo poświadczenie od nauczyciela-germanisty oraz wezmą udział w naszym teście sprawdzającym poziom znajomości języka.

_____

* Np. DSD I zdany na poziomie B1, Goethe Institut B2, telc B2

Struktura programu

W okresie od listopada 2020 do września 2021 Viadrina Intensive Track umożliwi uczestnikom poprawienie znajomości języka niemieckiego, rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i przygotowanie się do egzaminu DSH*. Viadrina Intensive Track odbywać się będzie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Gdyby ze względu na pandemię koronawirusa organizacja kursu na miejscu okazała się niemożliwa, odbędzie się on w formie zdalnej. Kurs składa się z dwóch semestrów. Po pierwszym z nich odbędzie się egzamin sprawdzający, czy postęp uczestników jest wystraczający, by kontynuować kurs. Obie części Viadrina Intensive Track będą obejmować:

 • intensywny kurs języka niemieckiego
 • w tym w szczególności: rozumienie tekstu pisanego, komunikacja ustna i komunikacja pisemna + na drugim semestrze rozumienie ze słuchu
 • zajęcia z kompetencji metodycznych i interkulturowych
 • opieka ze strony studentów z wyższych lat
 • atrakcyjny program towarzyszący

Dodatkowo dla chętnych oferujemy możliwość wzięcia udziału w wykładach z pierwszego roku prawa polskiego i zaliczenia egzaminów z tych przedmiotów, co po podjęciu samych studiów umożliwi na pierwszych semestrach wyjątkowe skupienie się tylko na niemieckich zajęciach.

_____

* DSH = Deutsche Sprachprüfung für Hochschulstudierende – jego zdanie jest konieczne do rozpoczęcia studiów w semestrze zimowym 2021/2022.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w Viadrina Intensive Track 2020/21 wymaga w pierwszej kolejności dokonania rejestracji do 7 sierpnia 2020.

Ilość miejsc jest ograniczona. Koszty programu pokrywa Uniwersytet Europejski Viadrina. Po dostaniu się na kurs, uczestnicy zostaną zapisani na uczelnię, otrzymując na czas jego trwania status tzw. studentów collegowych. W związku z tym niezbędne jest wniesienie przez uczestników opłaty semestralnej (ok. 300 euro). W zamian za to otrzymują oni następujące korzyści:

 • legitymacja studencka Viadriny (uprawniająca do wyrobienia ISIC, dzięki której obywatel polski studiujący za granicą może korzystać ze zniżki 51% w PKP),
 • zniżki na stołówce studenckiej Viadriny,
 • swobodne korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej,
 • ilet semestralny, który pozwala podróżować za darmo komunikacją publiczną we Frankfurcie, całej Brandenburgii i Berlinie.

Uczestnicy sami ponoszą koszty noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość zakwaterowania w polskich akademikach po cenach studenckich.

Pytania prosimy kierować na adres law-track@europa-uni.de.

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze - UAM & Viadrina
DPJ_Jagura ©Collegium Polonicum - Bartosz Jagura
Pola i Jan o swoich studiach
Video_DPJ ©Collegium Polonicum
Lehre | Zajęcia online 2020
Prof_Haack_Youtube-190 ©EUV - Stefan Haack

Logo_facebook_43x43pix ©Giraffe Werbeagentur GmbH / Blissmedia  logo_instagram_43x43 ©https://en.instagram-brand.com