Banner Viadrina
Wortmarke_jura_prawo_quer_web ©EUV - Firma Giraffe

Studentische Aktivitäten | Działalność studencka


Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA

flag-germany ©royalty free 4vector.com  European Law Students‘ Association ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, ang. European Law Students’ Association (ELSA), jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 43 krajach w Europie, działając w sieci poprzez Grupy Narodowe i Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego z siedzibą w Brukseli.

Studenci Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych mają możliwość zaangażowania się w działalność Grupy Lokalnej ELSA Frankfurt (Oder). Organizacja ta zrzesza studentów prawa, którzy pragną uzupełnić wiedzę zdobywaną na studiach cennymi doświadczeniami. Członkowie ELSA mogą się pochwalić doskonałą umiejętnością pracy zespołowej oraz organizacji projektów. Uczestnictwo w wielu wydarzeniach (lokalnych, narodowych, a także międzynarodowych!) dostępnych dla członków ELSA pozwala im stale podwyższać swoje kwalifikacje oraz tworzyć sieć kontaktów w prawniczym świecie.

ELSA Frankfurt (Oder)

ELSA Frankfurt (Oder) przynależy do Grupy Narodowej ELSA Germany i zrzesza studentów wszystkich kierunków prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Do najważniejszych projektów organizowanych rokrocznie przez ELSA Frankfurt (Oder) należą:

  • Study Visits, czyli wymiany studenckie pomiędzy członkami Grup Lokalnych ELSA. Członkowie ELSA Frankfurt (Oder) mieli dotychczas możliwość uczestniczenia w wymianachm m.in. ze studentami z Wilna, Kijowa oraz Mińska,
  • EU-Fahrt, czyli wizyta najważniejszych instytucji Unii Europejskiej w Strasburgu, Luksemburgu, Brukseli oraz Hadze,
  • Karlsruhe-Fahrt, czyli wizyta Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz Generalnej Prokuratury Federalnej Republiki Federalnej Niemiec.

Organizacja ELSA Frankfurt (Oder) jest stale obecna w uniwersyteckim życiu. Członkowie wspierają społeczność studencką organizując tzw. przyśpieszone kursy przygotowujące do egzaminów, a także wzbogacają kalendarz studenckich imprez.

Wilczek ©Nicole Wilczek Nicole Wilczek

Dyrektor ds. Działalności Naukowej w ELSA Frankfurt (Oder) w kadencji 2017/2018, studentka Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych

"Cieszę się, że zostałam członkiem ELSA. ELSA to dużo więcej niż tylko organizacja studencka. Stowarzyszenie zrzesza studentów prawa z całej Europy i cały czas pozwala uczyć się czegoś nowego. ELSA to wiele różnorodnych projektów, które dają możliwość poszerzania horyzontów oraz współpracy z innymi studentami!"

3 ©ELSA Frankfurt (Oder)
Uczestnicy EU-Fahrt w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, 2016 r

4 ©ElSA Frankfurt (Oder)
Uczestnicy Karlsruhe-Fahrt przed siedzibą Federalnego Prokuratora Generalnego przy Federalnym Trybunale Sprawiedliwości, 2016

logo_instagram_43x43 ©https://en.instagram-brand.com  tik-tok-logo-33090 ©tiktok