Banner Viadrina
Wortmarke_jura_prawo_quer_web ©EUV - Firma Giraffe

Unsere Absolvent/-innen


Ścieżki kariery | Erfahrungsberichte

flag-germany ©royalty free 4vector.com  Erfahrungsberichte

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu już od 25 lat prowadzą wspólnie Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze. Naszą największą dumą jest grono już prawie 1.000 Absolwentek i Absolwentów – osób wykonujących różnorodne zawody w Polsce, Niemczech i innych krajach europejskich.

2015_11_21_Graduation-Day_MG_8407 ©EUV - Heide Fest

Wspólnie możemy napisać także Twoją ścieżkę udanej kariery zawodowej!

Poniżej prezentujemy Państwu dla orientacji zawodowej sylwetki i ścieżki kariery wybranych Absolwentek i Absolwentów tego kierunku.

Pelc Foto 2018 Anzug ©Pelc
mgr Maximilian Pelc, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2017
Asystent naukowy na Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego (Prof. Dr. Frey) oraz w Dziekanacie Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

"Od samego początku fascynowała mnie możliwość studiowania w moich dwóch ojczystych językach, tj. język polski i niemiecki. Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze oferują idealną możliwość przyswojenia i pogłębienia wiedzy o obu systemach prawnych!"

MagdalenaPierzchlewicz ©EUV - Magdalena Pierzchlewicz
mgr Magdalena Pierzchlewicz, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2017
Pracownik akademicki i doktorantka na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Katedrze Prawa Karnego, w szczególności Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego

"Tylko na Viadrinie istnieje możliwość studiowania jednocześnie prawa polskiego i niemieckiego oraz uzyskania trzech dyplomów (mgr, LL.B., LL.M) w ciągu pięciu lat. Znajomość dwóch porządków prawnych służy nie tylko lepszemu zrozumieniu prawa, lecz umożliwia także przeprowadzanie badań prawnoporównawczych. Dzięki temu kierunkowi mogłam już w trakcie studiów opublikować prawnoporównawcze prace naukowe. Jestem wdzięczna Viadrinie, że dała mi takie możliwości rozwoju!"

acspike-male-user-icon-190px ©EUV Rok ukończenia studiów ....
Miejsce na Twoją ścieżkę kariery!
Monika Pierzchlewicz ©Monika Pierzchlewicz
mgr Monika Pierzchlewicz, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2017
Pracownik naukowy na Europejskim Uniwersytecie Viadrina w Katedrze Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Filozofii Prawa

"Połączenie dwóch systemów kształcenia prawników w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych wyposażyło mnie w kompetencje i umiejętności, których nie uzyskałabym, studiując wyłącznie prawo polskie lub prawo niemieckie. Studia te doskonale mnie przygotowały do podjęcia pracy naukowej w ramach studiów doktoranckich. Dzięki możliwości prowadzenia badań prawnoporównawczych na Viadrinie, udało mi się także w czasie studiów opublikować prawnoporównawcze artykuły w czasopismach prawniczych"

Adamowicz ©EUV - Agata Adamowicz
mgr Agata Adamowicz, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2016
Oficer compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, Berlin

"Jako absolwentka dwujęzycznego Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz szukałam oferty studiów, która pozwoliłaby mi na dalsze kształcenie w obydwu językach. Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze pozwoliły mi na poznanie dwóch systemów prawnych, a dzięki dodatkowej ofercie kształcenia Viadriny mogłam zdobyć kwalifikacje w obszarze compliance, w którym obecnie pracuję w Berlinie."

Radlaõska_Dorota_neu ©Dorota Radlanska
mgr Dorota Radlańska, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2016
Waszewski_Tomasz_neu ©Tomasz Waszewski
mgr Tomasz Waszewski, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2016
Aplikant radcowski

"Uważam, że polsko-niemieckie studia prawnicze prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą dają studentom jedyną w swoim rodzaju możliwość zdobywania wiedzy z zakresu prawa polskiego i prawa niemieckiego. Studenci kierunku uczęszczają na zajęcia realizowane przez oba ze sobą współpracujące uniwersytety oraz zdobywają doświadczenie praktyczne i zawodowe zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Absolwenci kierunku posiadają obszerną wiedzę na temat dwóch spokrewnionych systemów prawnych oraz świetne kompetencje pod względem językowym."

Dorian_Duda_neu ©Dorian Duda
mgr Dorian Duda, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2016
Aplikant adwokacki

"Już teraz wiem, że mój dość spontaniczny wybór studiów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina był jedną z najlepszych decyzji w życiu, która przełożyła się na ponad 5 wspaniałych lat spędzonych na polsko-niemieckim pograniczu. Kwalifikacje, które dała mi Viadrina, sięgają daleko poza tradycyjny prawniczy zestaw umiejętności i przekładają się na moją zawodową pewność siebie każdego dnia. Tęsknię za familijną atmosferą tej uczelni i jestem dumny, że stałem się częścią słubfurckiej rodziny!"

Gêuchowski_Michaê ©Michal Gluchowski
mgr Michał Głuchowski, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2016
Niemiecki 1. Prawniczy Egzamin Państwowy
Aplikant przy Brandenburskim Wyższym Sądzie Krajowym
Schade_Filip ©Filip Schade
mgr Filip Schade, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2015
Doktorant w Katedrze Analizy Gospodarczej i Opodatkowania Przedsiębiorstw Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Viadrina

"Studia dały mi nie tylko możliwość poznania dwóch systemów prawnych, ale również zapoznania się z różnymi sposobami przekazywania wiedzy. Ponadto miałem możliwość odbycia praktyk, a zarazem zebrania pierwszych doświadczeń zawodowych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech."

Poteralska_Agnieszka_neu ©Agnieszka Poteralska
mgr Agnieszka Poteralska, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2015
Międzynarodowa kancelaria prawnicza

"Polsko-niemieckie studia prawnicze są jedynym takim kierunkiem w Europie. Jego program, a także położenie Uniwersytetu w regionie transgranicznym daje możliwość naukowego i praktycznego poznania dwóch systemów prawnych, co poszerza horyzonty zawodowe i stanowi zaletę na rynku pracy. Absolwenci mają możliwość kontynuowania swojej drogi kształcenia zarówno w Polsce, jak i w Niemczech – wiąże się to z ciekawymi propozycjami współpracy, czy kariery naukowej w obszarach badawczych z zakresu prawa polskiego, niemieckiego, jak również europejskiego. Dzięki doświadczeniu zebranemu w trakcie polsko-niemieckich studiów prawniczych pracuję w międzynarodowej kancelarii prawnej, a także wygrałam I nagrodę za prawnoporównawczą pracę magisterską w konkursie organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych."

Poncyliusz_Jagoda ©Jagoda Poncyliusz
mgr Jagoda Poncyliusz, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2015
Junior HR Manager

"Obecnie zajmuję się tak zwanym 'HRem ogólnym'. Jest to funkcja łącząca w sobie rekrutację, administrację, employer branding, feel-good management, conflict-management, ewaluacje pracowników, układanie treningów i planów rozwoju oraz wymagająca znajomości prawa pracy. Myślę, że polsko-niemieckie studia prawnicze pozwalają na zdobycie wielu umiejętności mających wpływ na sukces w tym obszarze; jedną z głównych jest umiejętność poszukiwania informacji, zadawania dociekliwych pytań, sprawnego poruszania się wśród zawiłości prawa pracy oraz wysokiej odporności na duże natężenie pracy oraz stres."

Doroszczonek_Mateusz ©Mateusz Doroszczonek
mgr Mateusz Doroszczonek, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2015
Aplikant radcowski w jednej z największych poznańskich kancelarii specjalizującej się w szeroko rozumianej obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców z Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii

"Na ostatnim roku studiów, w trakcie procesów rekrutacyjnych, uświadomiłem sobie, że wybór właśnie tego kierunku studiów był jedną z najlepszych decyzji. Dostrzegam spore zapotrzebowanie na rynku usług prawniczych na absolwentów prawa polskiego i niemieckiego. Myślę, że wiedza o obu systemach prawnych w połączeniu ze znajomością j. niemieckiego, w tym fachowego języka prawniczego, stanowi silną kartę przetargową."

Gertig_Magdalena_neu ©Magdalena Gertig
mgr Magdalena Gertig, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2015
Dział Group Compliance Volkswagen AG

"Polsko-niemieckie studia prawnicze stanowiły dla mnie świetne przygotowanie do podjęcia pracy w centrali globalnego koncernu motoryzacyjnego. Liczne doświadczenia zbierałam pracując w trakcie studiów w jednej z katedr na stanowisku pomocy studenckiej (SHK)."

Ligocki_Dawid_neu ©Dawid Ligocki
mgr Dawid Ligocki, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2014
Niemiecki 1. Prawniczy Egzamin Państwowy
Pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Katedrze Prawa Karnego, w szczególności Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego; doktorant

"Dlaczego wybrałem akurat te studia? By mieć więcej możliwości zawodowych po ich ukończeniu."

Baraõski_Artur ©Artur Baranski
Dipl.-Jur. mgr Artur Barański, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2014
Pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Katedrze Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa

"Kluczowym powodem dla wyboru studiów prawa polsko-niemieckiego były szerokie perspektywy zawodowe i ściśle związana z tym możliwość wykonywania zawodu nie tylko w jednym konkretnym kraju."

Paluch_Krzysztof_neu ©Krzysztof Paluch
Ass. iur. mgr Krzysztof Paluch, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2013
Pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego, doktorant

"Zdecydowałem się na polsko-niemieckie studia prawnicze, ponieważ chciałem rozwijać znajomość języka niemieckiego, a także zdobyć konkretny zawód i móc działać w regionie transgranicznym. Viadrina była najbliższą uczelnią w pobliżu mojego miejsca zamieszkania i oferowała każdemu studentowi z Polski stypendium, co dodatkowo ułatwiło mi podjęcie decyzji na jej korzyść. Z perspektywy czasu nie żałuję podjętej decyzji, gdyż studia były bardzo ciekawe, a także dające wiele możliwości rozwoju."

Feind_Robert_-® Heide Fest ©EUV - Heide Fest
Ass. iur. mgr Robert Feind, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2013
Pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego; doktorant

"Na studia na Viadrinie zdecydowałem się, przede wszystkim, ze względu na możliwość studiowania równocześnie w języku niemieckim i polskim. Tak naprawdę to dopiero w trakcie studiów pogłębiło się moje zainteresowanie prawem. Potwierdziło się również, że Viadrina jest idealnym ośrodkiem dla prawnoporównawczych studiów prawniczych."

Ligocka_Aleksandra_neu ©Aleksandra Ligocka
Dr. Aleksandra Ligocka, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2013
Pracownik naukowy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina w Katedrze Polskiego Prawa Karnego

"Wybór polsko-niemieckich studiów prawniczych motywowany był przede wszystkim chęcią poszerzenia możliwości zawodowych: Znajomość prawa niemieckiego i niemieckiego języka prawniczego pozwala nie tylko na pracę w zawodzie w Niemczech, ale także znacząco podnosi atrakcyjność pracownika na polskim rynku pracy, i odwrotnie."

Walkowiak ©EUV-Walkowiak
mgr Hubert Walkowiak, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2012
Prokurator we Frankfurcie nad Odrą

"Od zawsze zainteresowany byłem międzynarodowymi studiami, stąd zdecydowałem się na Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze. Ze względu na bliskość mojego rodzinnego Poznania studiowanie na Viadrinie było bardzo wygodne. Po studiach zrobiłem obydwa niemieckie egzaminy państwowe, które uprawniają do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych w Niemczech."

Barczewski_Artur_neu ©Artur Barczewski
mgr Artur Barczewski, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2011
Doktorant

"Kierunek stanowi dobre połączenie teorii z praktyką i wyposaża każdego w instrumentarium niezbędne do wykonywania zawodu prawnika."

Lisewski_Tomasz_neu ©mgr Tomasz Lisewski
mgr Tomasz Lisewski, LL.B.
Rok ukończenia studiów 2009
radca prawny ; Prowadzi własną kancelarię, w ramach której obsługiwane są zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Wykonuje także funkcję członka rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

"W trakcie polsko-niemieckich studiów miałem możliwość odbycia semestru zagranicznego w ramach programu Sokrates Erasmus w Barcelonie, jak również nawiązania wielu międzynarodowych kontaktów, które procentują do dnia dzisiejszego."

Banaszewska_Dorota_neu ©Dorota Banaszewska
Ass. iur. mgr Dorota Banaszewska, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2009
Polska adwokat

"Studia na Viadrinie wybrałam nie tylko dlatego, że była to wyjątkowa możliwość poznania równolegle dwóch różnych systemów prawnych, lecz przede wszystkim ze względu na bardzo wysoki poziom i szeroką ofertę wykładów z międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego, a także możliwość nauki kilku języków obcych i bogatą sieć kontaktów Viadriny umożliwiającą wyjazd w ramach programu Erasmus (w moim przypadku studia w Institut d'études politiques de Paris)."

K.Banaszek ©K. Banaszek
Krzysztof Banaszek, LL.M.
Rok ukończenia studiów: 2009
Radca prawny, General Counsel Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z o.o.

"Polsko-niemieckie studia prawnicze dają niepowtarzalną możliwość poznania obu systemów prawnych oraz nabycia biegłości w posługiwaniu się językiem niemieckim. Umiejętności te ułatwiają rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku."

Lisewska_Mariola.jpeg_neu ©Mariola Lisweska
mgr Mariola Lisewska, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2009
Radca prawny; abogada; Head of Legal w niemiecko-polskiej grupie spółek

"W trakcie polsko-niemieckich studiów prawniczych miałam możliwość nie tylko intensywnej nauki dwóch systemów prawnych, ale również odbycia zagranicznych wyjazdów studyjnych do Hiszpanii i Australii. Polecam ten kierunek osobom, które myślą o międzynarodowej karierze."

Cywiõski_Miêosz_neu ©Dr. Miłosz Cywiński
Dr. Miłosz Cywiński, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2009
adwokat; Członek Izb Adwokackich w Polsce, RFN i Belgii; Associate w Allen & Overy LLP w Brukseli; studia na King’s College London

"Prawo konkurencji (w szerokim pojęciu, tzn. niemieckie, polskie, unijne i chińskie) zainteresowało mnie wcześnie z powodu jego międzynarodowego charakteru, bliskiego powiązania ze strategią transakcji oraz stałego balansu między zasadami wolnego rynku a nadzorem reguł konkurencji. Specjalizacja w tym kierunku jest bardzo wymagająca, za to sprawia satysfakcję, wymaga sporej dozy kreatywności, zapewnia pełny wgląd w kuluary strategii gospodarczych największych firm, oraz stałą interakcję z klientami, organami i prawnikami na całym świecie."

Gospodarowicz_Katarzyna_neu ©mgr Katarzyna Gospodarowicz
mgr Katarzyna Gospodarowicz, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2008
radca prawny; Partner w międzynarodowej kancelarii prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM

"Ukończenie tych studiów tworzy nieograniczoną ilość możliwości zawodowych. Niewątpliwym atutem w późniejszej pracy jest znajomość zarówno prawa polskiego i niemieckiego."

Janecki_Piotr_neu ©mgr Piotr Janecki, LL.M.
mgr Piotr Janecki, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2007

Menedżer dużego międzynarodowego koncernu odpowiedzialny za politykę compliance w krajach Europy Wschodniej; doktorant WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; długoletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS

"Polsko-niemieckie studia prawnicze to kierunek, który daje szerokie perspektywy kariery zawodowej, nie tylko w tzw. klasycznych zawodach prawniczych, ale również w międzynarodowych koncernach. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności stanowiły doskonały punkt wyjścia dla mojej pracy zawodowej na różnych stanowiskach oraz w różnych obszarach w globalnym koncernie. Dodatkowo dwutorowość nauczania ułatwiła mi najpierw podjęcie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim, a następnie podjęcie pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS."

Milej_Tomasz_neu ©Prof. Dr. Tomasz Milej
Prof. Dr. Tomasz Milej, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2007
Niemiecki 1. Prawniczy Egzamin Państwowy
Profesor, Uniwersytet Kenyatta, Nairobi, Kenia
Skowron_Kadayer_Magdalena_neu ©Magdalena Skowron-Kadayer
Dr. iur. mgr Magdalena Skowron-Kadayer, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2006
Niemiecka adwokat, wcześniej Menedżerka w Deutsche Rentenversicherung Bund oraz referentka w Federalnym Ministerstwie Transportu i Infrastruktury Cyfrowej i Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości

"Studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych mają możliwość zdobywania wiedzy prawniczej w dwóch językach. Jednocześnie uczą się od najlepszych profesorów prawa w Polsce i w Niemczech. Panie profesor, od których ja miałam zaszczyt zdobywać wiedzę na tym elitarnym kierunku studiów, są obecnie sędziami Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ze względu na różnice w systemach prawa, studenci od początku poznają różne podejścia metodologiczne, stosowane po obu stronach Odry. Pozwoli im to w przyszłości na opracowanie własnej metody, która z pewnością będzie wyjątkowa, gdyż będzie nasycona całą gamą doświadczeń wspaniałych i wyjątkowych wykładowców."

Alicja Chytła_neu ©Alicja Chytła
mgr Alicja Chytła, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2006
Rzeczniczka Prasowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego

"Studia prawa na Uniwersytecie Viadrina dały mi bardzo dobrą podstawę, by zacząć i rozwijać karierę w instytucjach europejskich i to niekoniecznie w domenie prawa. Były dla mnie pierwszym kontaktem z wielokulturowym środowiskiem, które bardzo wzbogaca zarówno zawodowo, jak i osobiście, a w którym mam przyjemność pracować przez cały czas."

Nalewajko_Paweê_neu ©Dr. Paweł Nalewajko, LL.M.
Dr. Paweł Nalewajko, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2005
Doradca ds. politycznych w Radzie Unii Europejskiej (Bruksela)

"Wybrałem polsko-niemieckie studia prawnicze ze względu na możliwość studiowania dwóch systemów prawnych, czyli dwóch spojrzeń na to, jak regulować życie społeczeństwa.
Było to bardzo ciekawe doświadczenie i dobre przygotowanie do kariery zawodowej, zwłaszcza dla osób zainteresowanych karierą międzynarodową."

dagobert83-female-user-icon-190px ©EUV Rok ukończenia studiów ....
Miejsce na Twoją ścieżkę kariery!
Lisiewicz_Wojciech_neu ©Prof. Dr. Wojciech Lisiewicz
Prof. Dr. Wojciech Lisiewicz
Rok ukończenia studiów 2001
Profesor prawa gospodarczego w Wyższej Szkole Schmalkalden oraz of counsel w Hempel Krzymuski Partner – Rechts- und Wirtschaftsberatung

"Co robi prawnik? Nie jest on pewnie historykiem, filozofem, managerem, chociaż po części wszystkim w małej dawce. Ale z pewnością jego zadaniem jest przede wszystkim stosowanie prawa. A to wymaga szczególnego warsztatu pracy, którego trzeba się nauczyć. To, co utkwiło mi najbardziej w pamięci i to, z czego korzystam codziennie w mojej uczelnianej i praktycznej pracy: na Viadrinie nauczyłem się właśnie tego tak ważnego warsztatu pracy prawnika. Dlatego z wdzięcznością wspominam studia we Frankfurcie nad Odrą."

Ku½ma_Katarzyna_neu ©Katarzyna Kuźma
mgr Katarzyna Kuźma, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2000
radca prawny; abogada; Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
ùlebzak_Krzysztof ©Krzysztof Ślebzak
Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, LL.M.
Rok ukończenia studiów 2000
Pracownik Sądu Najwyższego –naczelnik działu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; profesor nadzwyczajny oraz kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM; dnia 8 października 2015 r. wybrany przez Sejm RP VII kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Krzymuski_Marcin_neu ©Marcin Krzymuski
Dr. Marcin Krzymuski, LL.M.
Rok ukończenia studiów 1998
Niemiecki 1. Prawniczy Egzamin Państwowy
radca prawny; prawnik europejski; Partner w Hempel Krzymuski Partner – Rechts- und Wirtschaftsberatung

"Największą korzyścią studiowania polsko-niemieckich studiów prawniczych była możliwość konfrontacji systemów prawnych i zdobycie niepowtarzalnych umiejętności warsztatowych i językowych. Dzięki temu, że studiowałem na obszarze przygranicznym, nabrałem wrażliwości i zrozumienia dla zagadnień transgranicznych (prawnych i kulturowych)."

Szczodra_Hajduk_Agnieszka ©Agnieszka Szczodra-Hajduk
mgr Agnieszka Szczodra-Hajduk, LL.M.
Rok ukończenia studiów 1998
adwokat

"Gdyby nie artykuł w gazecie podsunięty przez moją Mamę, nie trafiłabym na Viadrinę. Cieszę się, że mogłam tu być, zdobywać pierwsze zawodowe szlify i poznać wielu wspaniałych ludzi. Vivat Viadrina!"

Maêolepszy_Maciej_neu ©Prof. Dr. Maciej Małolepszy
Prof. Dr. Maciej Małolepszy
Rok ukończenia studiów 1997
Kierownik Katedry Polskiego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

"Studia na EUV wybrałem z nadzieją, że otworzą mi one wiele możliwości. Po dwudziestu latach od ukończenia studiów mogę stwierdzić, że te nadzieje się spełniły."

AR-Siegel Programm_RGB Hintergrund wei· rund ©EUV - Qualitätsmanagement

logo_instagram_43x43 ©https://en.instagram-brand.com  tik-tok-logo-33090 ©tiktok